Darmowa dostawa powyżej 200 PLN

 1. pl
 2. en
Many Evenings - polska marka rękodzieła

Regulamin sklepu internetowego

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez platformę internetową dostępną pod adresem: https://manyevenings.com , zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.                                               

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://manyevenings.com jest platformą prowadzoną przez Karolinę Gadowską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Many Evenings Karolina Gadowska oraz Rafała Czekalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Many Evenings Rafał Czekalewski, działających wspólnie w ramach spółki cywilnej Many Evenings Rafał Czekalewski, Karolina Gadowska s.c., posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 68 3210 4322, numer REGON:  382 724 549,

 

Dane kontaktowe:

adres pocztowy: Węgrzce Wielkie 315, 32-002 Węgrzce Wielkie

adres poczty elektronicznej: manyevenings@gmail.com

telefon: (+48) 513 637 578

 

1.2. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego https://manyevenings.com. Załącznikami do niniejszego regulaminu jest wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Przed dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.

1.3. Równocześnie z akceptacją Regulaminu, Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, publikacji i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych.

1.4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • SKLEP – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej https://manyevenings.com, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;

 • SPRZEDAWCA –  Karolina Gadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Many Evenings Karolina Gadowska oraz Rafał Czekalewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Many Evenings Rafał Czekalewski, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej Many Evenings Rafał Czekalewski, Karolina Gadowska s.c., posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 68 3210 4322, numer REGON:  382 724 549;

 • KLIENT – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;

 • KONSUMENT – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;

 • TOWAR – rzeczy ruchome, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;

 • ZAMÓWIENIE – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem Towaru lub, formą płatności oraz dostawy Towaru;

 • KOSZYK/FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz elektroniczny, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;

 • KONTO KLIENTA - zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy;

 • CENA – cena jednostkowa Towaru brutto, zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich, lub przeliczona na walutę danego kraju (angielska wersja sklepu) bez Kosztów dostawy Towaru;

 • KOSZTY DOSTAWY – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;

1.5. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Towaru zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Towarze i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.6. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są wykonane ręcznie z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Produkty wykonane na indywidualne życzenie Klienta (bądź też zmodyfikowane według jednoznacznych wskazówek Klienta np. w zakresie koloru, rozmiaru lub wymiany poszczególnych elementów na inne) mogą odbiegać od zamieszczonych w Sklepie zdjęć, stanowiących podstawę złożenia przez Klienta indywidualnego zlecenia. Czas realizacji spersonalizowanego zlecenia ustalany jest przy składaniu takiego Zamówienia.

1.7. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

1.8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Rozdział 2. Składanie Zamówień

 

2.1. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia za pomocą usługi Konta Klienta albo, jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta).

2.2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się. Zaletami tej usługi są m.in. możliwość przeglądania historii złożonych zamówień, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.

2.3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

2.5. Zakupów w sklepie internetowym można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
- dodanie do koszyka produktu i wskazanie ich ilości;
- wybór rodzaju dostawy;
- wybór rodzaju płatności;
- wybór miejsca wysłania/wydania Towaru;
- złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

2.6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

Rozdział 3. Realizacja zamówienia

 

3.1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.

3.3. Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

 

Rozdział 4. Cena i koszty dostawy

 

4.1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (w angielskiej wersji sklepu, ceny przeliczane są na walutę kraju z którego dokonywany jest zakup). Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

4.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. 

4.3. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następującą platformę płatniczą do płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności z góry, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.

4.5. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Akceptacja ta może być wycofana.

 

Rozdział 5. Dostawa

 

5.1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

5.2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5.3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

5.4. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / Unii Europejskiej przy pomocy firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej.

5.5. Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia.  Koszty wysyłki mogą być różne w wypadku produktów o dużych rozmiarach, ciężkich lub wymagających szczególnego sposobu zapakowania.

5.6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

 

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.

6.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. Każde oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy rozpatrywane jest indywidualnie. Należy pamiętać, że wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie to rękodzieła, które mogą ulec uszkodzeniu. Koszt odesłania Towarów do Sklepu ponosi Klient.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty (z wyłączeniem kosztu dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

6.7. Dokonując zwrotu Towaru, Klient jest bezwzględnie zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia Produktu na czas przesyłki.

6.8. Zwrot Towaru do Sklepu jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.10. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar, który nie jest zniszczony i jest kompletny.

6.11. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów dostosowywanych do potrzeb Klienta lub produkowanych na jego indywidualne zamówienie.

 

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne

 

7.1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Towaru zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze.

7.2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

7.3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

7.4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.5. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

7.7. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

7.8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

7.9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania, czyszczenia lub przechowywania Towaru.

7.10. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Rozdział 8. Newsletter

 

8.1. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.

8.2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

8.3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.

8.4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manyevenings@gmail.com

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

9.1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

9.2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

9.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

9.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

9.7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

 

Załączniki:

(kliknij, aby pobrać) 

Zał. 1. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

Zał. 2. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

manyevenings@gmail.com

(+48) 513 637 578

Many Evenings s.c.